Čo znamená životopis pre žiadosť o zamestnanie 

Prezeráte si už nejaký čas ponuky práce na portáli našej personálnej agentúry a uvažujete o práci v zahraničí? Našli ste si nakoniec na našej webovej stránke pracovnú pozíciu, ktorá by vám vyhovovala a pre ktorú podľa vášho názoru spĺňate nami uvádzané profesionálne požiadavky a kritéria? 

Potom nás môžete kontaktovať vyplnením a online odoslaním uvedeného stručného formuláru na našej firemnej webovej stránke. Nezabudnite pripojiť svoj životopis. Náš náborový manažér  z agentúrnej pobočky najbližšej vášmu trvalému bydlisku vás následne bude okamžite kontaktovať. Prečíta si váš životopis, zhodnotí vaše predpoklady na získanie pracovnej pozície, o ktorú ste prejavili záujem. V závislosti od konkrétnej situácie, charakteru a lokalizácie pracovnej ponuky a miesta vášho bydliska sa náš manažér rozhodne po dohovore s vami na ďalšom postupe. 

Čo je to životopis

Pre životopis sa pomerne často používa označenie CV, čo je skratkou latinského spojenia Curriculum Vitae. Doslovne preložené do slovenčiny je to niečo ako „beh vášho života“. Životopis je podrobnejší dokument popisujúci vašu pracovnú kariéru krok za krokom, vrátane rôznych druhov osobných informácií a dosiahnutého vzdelania.  

Naša personálna agentúra si od uchádzačov na jednotlivé pracovné pozície vyžaduje CV. Je to náznak aj toho, že konkrétny zamestnávateľ očakáva od prípadných uchádzačov o prácu určité životné a pracovné skúseností a úroveň dosiahnutého vzdelania. 

Formát životopisu 

Životopis je krátky, priamočiary dokument vytvorený za účelom uchádzania sa o konkrétnu pracovnú pozíciu v ponuke našej personálnej agentúry. Neexistuje žiadny štandardný formát životopisu. Môžete ho začať písať stručnou históriou vášho vzdelania a odbornej kvalifikácie. Alebo začať jednoducho zhrnutím toho, čo vás podľa vás na danú pracovnú pozíciu kvalifikuje. Potom môžete podrobne uviesť svoje pracovné skúsenosti, po ktorých nasledujú úspechy, záujmy a referencie. Chronológia nie je taká dôležitá ako prispôsobenie informácií pre konkrétny účel. Napríklad, ak sa uchádzate o pracovnú pozíciu v automobilovom priemysle, môžete najprv zhrnúť všetky svoje skúsenosti a dosiahnuté zručnosti v tejto  oblasti. Pokiaľ je to ponuka práce v zahraničí, je dobré uviesť aj svoje znalosti cudzích jazykov a prípadne ich doložiť nejakým vedomostných certifikátom. 

analyzy

Čo zahrnúť do životopisu 

Životopis nemá byť dlhý a na niekoľkých málo stranách má byť naformátovaný tak, aby si ho náš náborový manažér alebo aj prípadný potenciálny zamestnávateľ mohol rýchlo prečítať. V životopise uvádzajte len tie aspekty svojich pracovných skúseností a zručností, ktoré sú relevantné pre prácu, o ktorú sa uchádzate. Dobrý životopis poukazuje na konkrétne veci a činnosti, ktoré ste urobili vo svojom predchádzajúcom zamestnaní. Zároveň naznačujúci,  ako môžu byť vaše rôzne zručnosti užitočné pre pracovnú pozíciu, ktorú ste si vybrali z našej pestrej škály pracovných ponúk nielen u nás doma, ale aj v zahraničí.  

Motivačný sprievodný list 

K životopisu je vhodné na určité špecifické a odborne náročnejšie pracovné pozície vypracovať a priložiť sprievodný list, ktorý zdôvodňuje  váš zámer uchádzať sa o danú pozíciu. Jedná sa to napríklad o naše ponuky práce v zdravotníctve, IT oblasti alebo aj rôznych manažérskych pozícii. Motivačný list stavia na zručnostiach a skúsenostiach, ktorých ste sa dotkli vo svojom životopise. Môže vysvetliť, ako vám pomôžu vyniknúť v práci, o ktorú sa uchádzate.

Aký je účel písania životopisu? 

Životopis by mal byť v podstate naformulovaný tak, aby zhrnul všetky vaše akademické, profesionálne a prípadne aj osobné úspechy. Mal by okamžite zaujať nášho náborového pracovníka pri vašom uchádzaní sa o zvolenú pracovnú pozíciu z ponuky agentúry. 

CV je neoddeliteľnou súčasťou procesu uchádzania sa o zamestnanie.  Kľúčovou súčasťou skvelého životopisu je vaša osobná výpoveď, vďaka ktorej  môžete vyniknúť a zaujať. Snažte sa vyhnúť klišéovitým frázam ako „tímový hráč“ alebo „pracovitý a svedomitý“. Namiesto toho sa zamerajte na fakty, vaše skúsenosti a jedinečné schopnosti. Vďaka ktorým budete vynikajúcim kandidátom na  zvolenú pracovnú pozíciu. 

pohovor

Efektívnosť dĺžky a obsahu životopisu 

Jednou z otázok, ktoré si často kladú uchádzači o zamestnanie, ako aj náboroví pracovníci personálnych agentúr, je ako dlhý by mal byť uchádzačov životopis. Neexistuje žiadna definitívna odpoveď. Sú však určité tematické body, ktoré treba vziať do úvahy: 

  • snažte sa byť  informatívni a struční,  
  • buďte priami a konkrétni, 
  • pri písaní používajte odrážky  namiesto dlhých viet, 
  • majte na pamäti, že životopis je individuálnou formou, ktorá je vašou osobnou prezentáciou,  
  • neskracujte svoj životopis na úkor vynechania dôležitých informácií,  
  • čitateľa vášho CV musíte upútať, zaujať  a udržať si jeho pozornosť.  

Čo dodať na záver? 

Najdôležitejším prístupom, ktorý sa často zanedbáva, je prispôsobenie vášho životopisu  pracovnej pozícii, o ktorú máte záujem. Pokiaľ sa teda uchádzate o niektorú z pozícii v našej agentúrnej ponuke, investujte svoj čas a neponáhľajte sa. Pouvažujte a napíšte relevantnú vetu alebo dve vo svojom osobnom vyhlásení. Takéto vyjadrenia vás môžu skutočne odlíšiť od iných uchádzačov a môžu byť jasným dôkazom vášho skutočného záujmu o pozíciu, o ktorú sa práve uchádzate. 


Dokážeme Vám nájsť kvalitných zamestnancov

V prípade záujmu o spoluprácu nás, prosím, neváhajte kontaktovať!

Kontaktujte nás

Tento web používa súbory cookies - technológiu potrebnú pre vykonávanie analytiky, prieskumu užívateľov a zlepšovanie funkcií webstránky. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.