Hodíte sa na danú pracovnú pozíciu? Vieme to určiť vďaka psychodiagnostike.

Nevhodná voľba zamestnanca pri výberovom konaní môže viesť nielen k zníženiu výkonnosti a neharmonickým medziľudským vzťahom v tíme, ale taktiež k nespokojnosti samotného zamestnanca a nenaplneniu jeho očakávaní. Na pohovore, ktorý absolvujete ako uchádzač o zamestnanie preto využívame psychologickú metódu nazývanú psychodiagnostika, aby sme s istotou vedeli určiť, či bude daná pozícia pre Vás vyhovujúca.

Čo je to psychodiagnostika a prečo ju využívame?

Ako sme už spomínali vyššie, psychodiagnostika je psychologická metóda, ktorá zisťuje vlastnosti človeka a jeho individuálnu charakteristiku. Využívanie tejto metódy pri pohovoroch nám pomáha lepšie analyzovať Vašu osobnosť, charakterové črty, schopnosti a motívy. Dokážeme vďaka nej nielen určiť Váš aktuálny stav, ale aj predpokladať možnosti Vášho budúceho rastu a potenciál. Zjednodušuje a urýchľuje výberové konanie a zároveň zvyšuje pravdepodobnosť spokojnosti na strane zamestnanca aj zamestnávateľa.

Pri nábore zamestnancov a poskytovaní personálnych služieb musíme prihliadať na jednotlivcov aj kolektív, ktorý je už zohratý a má istú dynamiku. Zvažujeme, či nový člen nenaruší vzťahy v tíme a nespôsobí napríklad pracovnú nepohodu či zníženie výkonnosti. Pre nás dôležitým faktorom je samozrejme aj Vaša spokojnosť a možnosť kariérne aj osobnostne s nami rásť. Po zhodnotení Vašej analýzy na pracovnom pohovore vieme určiť, či pre Vás nové pracovné prostredie nebude príliš stresujúce, či sa dokážete do kolektívu primerane rýchlo adaptovať, či máte na konkrétnej pracovnej pozícii priestor sa rozvíjať aj či máte potenciál zvládať nároky, ktoré na Vás budú kladené.

V niektorých firmách je nábor zamestnancov častokrát veľmi jednoduchý proces postavený len na preskúmaní životopisu uchádzača a vzájomných sympatiách počas pracovného pohovoru.  My v Luto Group však ideme o niečo hlbšie a s využitím psychodiagnostiky sa zameriavame na dlhodobú perspektívu spokojnosti zamestnancov aj zamestnávateľov.

pohovor

Dbáme na objektivitu

Pri psychologickej analýze je možné využívať a kombinovať klinickú a testovú metódu. Klinická metóda sa zameriava na individuálne odlišnosti a zvláštnosti kandidáta, zatiaľ čo tá testová podlieha o niečo prísnejším pravidlám a je menej náchylná na skreslenie. Pre čo najlepší celkový obraz o človeku je teda najlepšie tieto dve metódy kombinovať.

Psychologický test bol prvýkrát použitý v roku 1890 a rozvoj zaznamenal na začiatku 20. storočia. Nie je to teda žiadna novinka, ale dlho zaužívaná metóda, ktorá vedie k spokojnosti na oboch stranách, či už ste zamestnávateľ alebo zamestnanec. Podmienkou psychologických testov je porovnávanie výsledkov s normou, správnosť a presnosť meraní. Ako sme už zmieňovali, nejde teda len o subjektívne posúdenie vašej charizmy a sympatií počas pohovoru. Môžete sa spoľahnúť, že v Luto Group vyberieme to najlepšie prostredie, v ktorom budete ako zamestnanec prosperovať.


Dokážeme Vám nájsť kvalitných zamestnancov

V prípade záujmu o spoluprácu nás, prosím, neváhajte kontaktovať!

Kontaktujte nás

Tento web používa súbory cookies - technológiu potrebnú pre vykonávanie analytiky, prieskumu užívateľov a zlepšovanie funkcií webstránky. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.