Interim manažment – ako efektívne zvládnuť krízu vo firme

Čo je to vlastne stále častejšie používaný výraz interim manažment?

Občas sa stáva, že Vaše podnikanie postihne kríza a Vy so svojim tímom nedokážete v krátkom čase reagovať dostatočne rýchlo a efektívne.

Uvedomujete si, že by ste okamžite potrebovali manažéra s rozsiahlymi skúsenosťami presne v oblasti, ktorú váš podnik kríza práve zasiahla. Takého človeka potrebujete rýchlo a na dostatočne dlhý čas na to, aby ste sa cez túto nepríjemnú situáciu vo firme čím skôr dostali.

Vtedy je možnosť obrátiť sa na agentúry, ktoré majú vo svojej ponuke aj vysokokvalifikovaných ľudí v sekcii interim manažment.

Dočasný manažment je jedna z najnovších foriem podpory riadenia podnikateľských problémov, ktoré sa v ostatných rokoch objavujú. Môže to vyzerať podobne ako angažovanie agentúrneho konzultanta pre riadenie, ale zapojenie do procesu interim manažéra je najistejší  spôsob ako nájsť a zároveň implementovať efektívne riešenia pre rýchle zotavenie a stabilný chod Vašej firmy.

Čo je interim manažment?

Dočasný manažment je rýchle poskytovanie vyšších manažérov na riadenie zmien alebo prechodného krízového obdobia vo firme.. Zjednodušene povedané, interim manažér je vysoko skúsený a špecializovaný vedúci pracovník, ktorého si môžete najať na krátky čas pri riešení konkrétneho podnikateľského problému. Je to hlavný projektový manažér, ktorý Vám nielen poradí, ale aj zrealizuje vaše riešenia.

Predstavte si napríklad rodinnú spoločnosť, ktorá za posledných päť rokov stratila konkurenčnú výhodu na trhu v dôsledku vnútornej politiky medzi členmi rodiny. A aby to bolo ešte horšie, generálny riaditeľ náhle odstúpil a majiteľ si uvedomuje, že existujúci manažérsky tím je príliš neskúsený na to, aby to zvládal na každodennej báze a zároveň riadil spoločnosť.

Predseda spoločnosti má dve možnosti. Môže získať nového vedúceho pracovníka ako trvalého zamestnanca. To však odčerpáva cenné finančné zdroje a môže ďalej destabilizovať spoločnosť. Druhou alternatívou je interim manažér so špecializáciou v potrebnej oblasti a skúsenosťami s krátkodobým odstraňovaním problémov a efektivitou firmy. Voľba je jasná. Najatie dočasného manažéra nielenže niekoho do krízového manažmentu  nasadí okamžite, ale zabráni zhoršeniu vnútornej politiky, ktorá v súčasnosti konkrétnu rodinnú spoločnosť trápi.

Interim manažér ponúka komplexné služby

Interim manažér je v podstate manažérsky konzultant, ale manažérsky konzultant nie je zároveň aj interim manažér. V čom sa líšia interim manažéri a manažérski konzultanti? Títo dvaja zdieľajú určité zodpovednosti, ale dočasní manažéri ponúkajú výhody nad rámec toho, čo ponúkajú manažérski konzultanti. Pre interim manažéra je napríklad aj charakteristické:

  • znásobuje efektívnosť procesov
  • dlhoročné skúsenosti krízového manažmentu
  • je viac motivovaný dbať na vaše najlepšie záujmy,
  • od začiatku do konca sa aktívne podieľa na dosahovaní riešení,
  • pracuje s vašimi vlastnými ľuďmi,
  • podáva správy priamo vám,
  • vypracuje stratégie a potom ich implementuje a 
  • interim manažér jednoducho ponúka komplexnejšie služby.

Dočasný manažér je lepšou voľbou

Mnohé spoločnosti, ktoré sa dostali do problémov a rozhodli sa to riešiť dosadením do svojich riadiacich štruktúr interim manažérov, si taktiež uvedomovali prínos práce dočasného manažmentu. Nedávny prieskum medzi vyššími riaditeľmi spoločností uvádza, že 78 percent z nich sa domnieva, že interim manažéri sú lepšou voľbou ako manažérski konzultanti. Na základe toho aj odvetvie dočasného manažmentu v personálnych agentúrach riadenia neustále rastie.

telefon v ruke

Trendy dočasného riadenia

Odvetvie dočasného manažmentu sa objavilo na európskom trhu v 80-tych rokoch minulého storočia. Súčasná energetická kríza a nedostatok niektorých surovín a ľudských zdrojov  rôznym spôsobom narúša priemyselné odvetvia. Podnikateľské  aktivity v rôznych oblastiach vytvárajú potrebu okamžitej dostupnosti vysoko kvalifikovaných a skúsených manažérov špecializujúcich sa na  revitalizáciu stratových alebo dokonca krachujúcich spoločností.

Najžiadanejšími oblasťami sú oblasti ľudských zdrojov, financií a prevádzky firiem. Nižšie úrovne dopytu zahŕňajú nákup, dodávateľské reťazce a oblasť informačných technológií.

Verejný aj súkromný sektor

Verejný sektor zamestnáva takmer o 20 percent viac interim manažérov ako sektor súkromný. Zamestnanosť v súkromnom sektore neustále rastie kvôli rastúcemu povedomiu o výbornej povesti rýchleho a efektívneho strategického riadenia, ktorého sú interim manažéri schopní. Naše analýzy taktiež naznačujú, že záujem o naše služby aj v oblasti interim manažmentu bude naďalej narastať.

Dočasné riadenie nestále naberá na dôležitosti a opodstatnenosti v odvetví krízového riadenia. Súčasné trendy naznačujú, že interim manažéri nahradia veľkú časť úloh súčasných manažérskych konzultantov, pretože podnikateľské subjekty sa budú ďalej  výrazne špecializovať a teda budú vyžadovať ešte rýchlejšie e efektívnejšie praktické riešenia.


Dokážeme Vám nájsť kvalitných zamestnancov

V prípade záujmu o spoluprácu nás, prosím, neváhajte kontaktovať!

Kontaktujte nás

Tento web používa súbory cookies - technológiu potrebnú pre vykonávanie analytiky, prieskumu užívateľov a zlepšovanie funkcií webstránky. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.