Spoločnosť LUTO group si zakladá na odbornosti 

Naša agentúrna spoločnosť LUTO group pôsobí prostredníctvom dômyselnej siete vlastných pobočiek na území niekoľkých európskych štátov. S prípravou konkrétnych projektov sa dokážeme presadzovať nielen na  slovenskom, českom, nemeckom a nórskom pracovnom trhu, ale aj v iných krajinách. Pomáhame jednotlivcom, menším aj veľkým firmám v ich úspešnom účinkovaní  v automobilovom priemysle, logistike, elektrotechnike a iných oblastiach podnikania.. 

Našim klientom ponúkame služby hlavne vo sfére agentúrneho zamestnávania a personálneho poradenstva. Dôležitou súčasťou našich profesionálnych aktivít je recruitment, development centrum, assesment a interim manažment. Poskytujeme kvalitnú odbornú spoluprácu na projektoch v stavebnom priemysle a zlievarenstve.  

mapa posobenia

Na čom si dlhodobo zakladáme? 

Medzi základné a prirodzené zásady našej agentúrnej práce a firemnej filozofie patrí: 

  • flexibilita a kvalita 

Miera flexibility v kontexte komunikačných zručností našich agentúrnych zamestnancov  sa prejavuje ich schopnosťou prispôsobiť sa premenlivým podmienkam. Dokážeme kvalitne a ústretovo komunikovať s rôznymi skupinami osôb. Pružne a rýchlo reagovať  na každodenné požiadavky a zmeny.  

  • individuálny prístup 

     Naši agentúrni zamestnanci si jasne uvedomujú, že každý uchádzač o zamestnanie alebo spoluprácu je iný a jedinečný. Zoznámia sa a pozorne si vypočujú jeho predstavu a  špecifické potreby. V každej situácii uplatňujú  citlivý individuálny prístup ku svojim klientom. 

  • zodpovednosť a etika 

Patričnú pozornosť venujeme etickým a morálnym otázkam našej náborovej, konzultačnej a poradenskej práce. Moderná aplikovaná etika je súčasťou zodpovednej každodennej práce našich agentúrnych manažérov a miestnych koordinátorov.

LUTO group  je viac ako len personálna agentúra 

Náborová, zamestnanecká alebo personálna agentúra pomáha podnikom pri naplňovaní ich požiadaviek na ľudské zdroje. Zároveň slúži potrebám uchádzačov o rôzne pracovné pozície. Podnikateľský subjekt si môže zabezpečiť svoje interné potreby nových zamestnancov buď vo vlastnej réžii alebo sa rozhodnúť pre spoluprácu s konkrétnou personálnou agentúrou. Jej služby využívať najmä pri získavaní externých kandidátov. Alebo môže svoj nábor pracovníkov na jednotlivé voľné pracovné pozície úplne zadať renomovanej agentúre. 

Naša agentúra vždy vychádza z detailných analýz potrieb svojich zákazníkov. K jej cielene individuálnemu  prístupu a službám je možno uviesť aj tieto fakty: 

  • komplexnosťou svojich služieb sa zaoberá hodnotením organizačných potrieb a poradenstvom v oblasti rozvoja firiem, 
  • pomáha organizáciám vypracovať ich efektívnu stratégiu ľudských zdrojov, 
  • agentúra umožňuje svojim klientom uzavrieť zmluvu, ktorá im pomôže identifikovať nedostatok talentovaných ľudí v ich organizácii, medzery v  zručnostiach zamestnancov  a konkrétne potreby ich rozvoja, 
  • na základe svojich zistení môže naša personálna agentúra začať s interným a externým získavaním vhodných pracovníkov a zároveň 
  • zabezpečiť, že podnikateľský subjekt má správnych kvalifikovaných  ľudí a jeho zamestnanci sú na správnych pozíciách pre dosiahnutie firemných obchodných cieľov.

Naša agentúra nie je pracovný portál 

Personálne agentúry sa špecializujú na vyhľadávanie a identifikáciu vhodných adeptov na trhu práce a ich sprístupnenie tým organizáciám, ktoré požadujú šikovných a kvalifikovaných ľudí na rôzne pracovné pozície. Naša agentúra LUTO group má, na rozdiel od bežných online pracovných portálov, svoje klientske centrum a niekoľko  pobočiek v rôznych lokalitách. Možnosť navštíviť a porozprávať sa osobne so zástupcom našej  agentúry je príležitosť pre ľudí, ako sa presvedčiť o našej serióznosti a spoľahlivosti. 

Naša agentúra má svoje zastúpenie v niekoľkých pobočkách v rámci celej Európy. Vďaka aktívnej spolupráce s externými náborovými agentúrnymi partnermi  sme schopní ihneď pružne  reagovať na  aktuálne potreby zákazníkov. 

kontrola logistiky

Komplexnosť a pestrosť služieb 

Všetky administratívne a právne záležitosti môžete pokojne nechať na nás. Zabezpečíme školenia pracovníkov, nevyhnutné mzdové náklady, ubytovanie vybraných pracovníkov, pracovné odevy a ochranné pomôcky. Na mieste pracoviska sa o našich agentúrnych zamestnancov stará koordinátor, ktorý je vždy k dispozícii.  

Za samotné sprostredkovanie zamestnania nevyžadujeme od uchádzačov o pracovné pozície žiadne poplatky. Spoplatnené sú niekedy doplnkové služby, napr. zabezpečenie ubytovania, dopravy do miesta zamestnania či administratívna podpora uchádzača. Ide o služby využívané najmä pri sprostredkovaní práce v zahraničí. 

Primárnym cieľom personálnej agentúry je zosúladiť záujem ľudí s dostupnými pracovnými príležitosťami. Úspešné umiestnenie vhodných uchádzačov o prácu v podnikoch je jedným z charakteristických znakov efektívnej personálnej agentúry. Dobrá agentúra má povesť spájania vedomostí, zručností, odbornej spôsobilosti a kompetencií kandidátov so špecifickými pracovnými požiadavkami  konkrétneho podnikateľského subjektu. A takouto personálnou agentúrou sa už takmer dve desaťročia snaží byť aj LUTO group. 


Dokážeme Vám nájsť kvalitných zamestnancov

V prípade záujmu o spoluprácu nás, prosím, neváhajte kontaktovať!

Kontaktujte nás

Tento web používa súbory cookies - technológiu potrebnú pre vykonávanie analytiky, prieskumu užívateľov a zlepšovanie funkcií webstránky. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.