Úloha assessment centra v personálnej agentúre

Personálne agentúry zohrávajú významnú úlohu pri hľadaní a výbere vhodných kandidátov na rôzne pozície v rámci firemného prostredia. V snahe zabezpečiť kvalitné a dlhodobé zamestnanie sa personalistom a recruiterom ponúka viacero nástrojov na hodnotenie a posúdenie schopností a kvalít uchádzačov. Jedným z najefektívnejších nástrojov v tejto oblasti sú assessment, alebo tzv. hodnotiace centrá. Ak chcete vedieť viac o dôležitej úlohe, ktorú zohrávajú assessment centrá v personálnych agentúrach a ako pomáhajú identifikovať najlepších kandidátov pre klientov, čítajte ďalej.

Čo konkrétne sú to tie assessment centrá (AC)?

Assessment centrá predstavujú komplexné hodnotiace nástroje, ktoré personalistom a recruiterom umožňujú objektívne zhodnotiť širokú škálu kvalít a schopností uchádzačov. Je to veľmi efektívna metóda zahŕňajúca rôzne testy, cvičenia a rozhovory, ktoré majú za cieľ získať komplexný obraz o kandidátoch. Assessment centrá sa často používajú pri výbere kandidátov na vyššie pozície alebo do funkcií, kde sú požadované špecifické schopnosti a kompetencie.

assessment center

Výhody assessment centier v personálnej agentúre

Assessment centrá umožňujú personalistom získať hĺbkový náhľad na kandidátov. To znamená, že nie sú hodnotené len ich technické zručnosti, ale aj ich komunikačné schopnosti, tímová spolupráca, manažérske a medziľudské zručnosti a podobne. Toto hĺbkové hodnotenie je kľúčové pri výbere kandidátov do pozícií, kde je dôležitá nielen odborná kvalifikácia, ale aj kultúrna zhoda a fit s firmou. AC sa taktiež zakladajú na štandardizovaných postupoch, čo znižuje subjektívne hodnotenie. Tým sa minimalizuje možnosť diskriminácie a zvyšuje sa transparentnosť celého procesu výberu. Kandidáti hodnotení prostredníctvom assessment centier majú tiež väčšiu šancu na dlhodobý úspech vo svojich pozíciách, keďže ich kvality a schopnosti, ktoré sú nevyhnutné pre danú prácu, boli správne identifikované. Okrem výberu kandidátov môžu idey assessment centra slúžiť aj na rozvoj existujúcich zamestnancov, keďže môžu pomáhať odhaľovať oblasti, v ktorých je priestor na zlepšenie, čo je už metóda označovaná development centrum (DC).

assessment

Proces hodnotenia

Proces AC pozostáva z viacerých krokov, z ktorých prvým je prirodzene plánovanie. Na začiatku je kľúčové mať jasne definované ciele a kritériá hodnotenia. Taktiež je nutné vybrať testy a cvičenia, ktoré budú v assessment centre použité. Samotná realizácia zahŕňa testovanie kandidátov, ktorí absolvujú cvičenia a rozhovory pod dohľadom hodnotiteľov. Tieto aktivity môžu zahŕňať modelové situácie, skupinové cvičenia či prípadové štúdie. Následne sa vyhodnocujú, porovnávajú a analyzujú výsledky kandidátov, ktorí potom dostávajú spätnú väzbu, čo im zároveň dáva priestor lepšie spoznať a pracovať na svojich silných a slabých stránkach. V poslednom kroku personalisti posúvajú konečné výsledky týkajúce sa výberu kandidátov.

Assessment centrá majú v personálnej agentúre neoceniteľnú úlohu. Nielenže pomáhajú pri identifikácii najlepších kandidátov pre klientov, ale prispievajú aj k zvyšovaniu úspešnosti vo výbere a dlhodobému úspechu zamestnancov vo firemných prostrediach, a teda znižujú i fluktuáciu zamestnancov. Správne implementované assessment centrá sú pre personálne agentúry nástrojom, ktorý zvyšuje efektívnosť a presnosť výberu kandidátov a zároveň prispieva k spokojnosti klientov.


Dokážeme Vám nájsť kvalitných zamestnancov

V prípade záujmu o spoluprácu nás, prosím, neváhajte kontaktovať!

Kontaktujte nás

Tento web používa súbory cookies - technológiu potrebnú pre vykonávanie analytiky, prieskumu užívateľov a zlepšovanie funkcií webstránky. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.