Assessment & Development centrum: Kvalitný výberový proces a rozvoj zamestnancov

Úlohou personálnej agentúry, akou je aj LUTO Group, je nájsť zamestnancov, ktorí v čo najväčšej miere splnia požiadavky klienta. Nestačí však pracovné miesto obsadiť v čo najkratšom čase a proces urýchliť na úkor kvality. Je preto potrebné využívať postupy, ktoré dôkladne overia schopnosti potenciálnych zamestnancov a tiež dokážu odhaliť ich potenciál ako aj slabé stránky. Assessment a Development centrá sú odborné procesy, vďaka ktorým v LUTO Group objektívne hodnotíme kandidátov na rôzne pracovné posty a zaoberáme sa tiež ich budúcim rastom a pôsobením u zamestnávateľa po skončení nášho výberového procesu. Assessment a Development centrá sa využívajú najmä pri hľadaní vhodných kandidátov na pozície, pri ktorých sa kladie veľký dôraz na osobnostné vlastnosti. Naša personálna agentúra ponúka aj Interim manažment (dočasný manažment), ktorý Vám pomôže pri prekonávaní krízy vo Vašej spoločnosti. Pri výbere vhodných kandidátov teda musíme dbať nielen na ich vedomosti a zručnosti, ale aj na ich osobnostné vlastnosti a súlad s hodnotami spoločnosti, v ktorej budú dočasne pôsobiť. Poďme sa teda bližšie pozrieť na to, čo Assessment a Development centrá a ich postupy znamenajú v praxi.  

assesment2

Assessment centrum

Assessment centrum je špecializovaný postup, ktorý v LUTO Group využívame na zhodnotenie vhodnosti kandidáta na určitú pozíciu. Nepozeráme len na to, či kandidát spĺňa všetky požiadavky klienta, ale aj na jeho predstavy o poste, o ktorý sa uchádza. Snažíme sa docieliť spokojnosť na oboch stranách.

Skôr ako sa pustíme do samotného procesu, musíme určiť, aké aspekty budeme hodnotiť. Zameriavame sa na ich líderské schopnosti, kreativitu či morálnu integritu? Je mnoho kritérií, podľa ktorých môžeme určiť, či je osoba, ktorá sa o post uchádza naozaj vhodná. Pre jasnosť a efektivitu procesu, musíme presne vedieť, čo hľadáme a ako sa to prejavuje v reálnom živote.

Assessment centrum je skupina pohovorov, úloh a cvičení, ktoré môžu trvať aj niekoľko hodín. Spomínané cvičenia sa snažia simulovať situácie v reálnom živote. Nezaoberajú sa teda teoretickými otázkami, ktoré o kandidátovom potenciáli uspieť v danej spoločnosti veľa nepovedia. Vďaka spôsobu vypracovania týchto úloh a reakciám uchádzačov sa o nich dozvieme oveľa viac, ako by sme sa dozvedeli počas obyčajného pohovoru. Táto metóda je veľmi účinnou najmä vtedy, ak vyberáme z väčšieho množstva kandidátov a môžeme ich vzájomne aj porovnávať. Častokrát sa počas tohto procesu využívajú aj skupinové cvičenia.

Týmito metódami zistíme, či bude uchádzač o miesto schopný efektívne plniť úlohy, zapadať do dynamiky v už existujúcom kolektíve a tiež aký je jeho potenciál pre rast a spokojnosť v danej spoločnosti. S týmto potenciálom ďalej pracujeme využívajúc metódy Development centra.

assesment

Development centrum

Assessment centrum a Development centrum bývajú niekedy zamieňané, alebo mylne považované za identické. Je pravda, že Development aj Assessment centrum využívajú rovnaké metódy. Rozdielom je však ich účel. Development centrum sa zameriava výhradne na rozvoj a profesijný aj osobnostný rast zamestnancov. Jeho cieľom nie je rozpoznať vhodných kandidátov a určiť ich potenciál. Po vykonaní všetkých špeciálnych pohovorov a cvičení je dôležité získané informácie vyhodnotiť a na základe nich pripraviť plán rastu zamestnanca. Tieto výsledky sú s ním samozrejme zdieľané a o všetkých svojich chybách je informovaný. Ak ste teda spoločnosť, ktorá chce aktívne pracovať na rozvoji svojich zamestnancov a uzavretím pracovnej zmluvy váš záujem nekončí, služby našej personálnej agentúry a Development centra Vám môžu poskytnúť žiadané riešenia aj výsledky.

Kedy využiť Assessment a Development centrá

  • ak sa o post vo vašej spoločnosti uchádza veľké množstvo kandidátov a vy si chcete byť istí, že spomedzi konkurencie vyberiete správne
  • ak potrebujete kandidátov porovnávať
  • ak by ste radi zvolili objektívny prístup
  • ak chcete identifikovať a detailne analyzovať vlastnosti a správanie uchádzačov
  • ak plánujete efektívne pracovať na rozvoji svojich zamestnancov a celého tímu
  • ak chcete identifikovať potenciál uchádzačov alebo už existujúcich zamestnancov

Výhody Assessment a Development centier

Z vyššie spomínaných kritérií ste už pravdepodobne zistili, čo môžete od týchto procesov očakávať a ako Vám môžu pomôcť. Nezáleží na tom, či vlastníte malú spoločnosť s dvadsiatimi zamestnancami alebo sa snažíte pracovať na raste tímu, ktorý má viac ako sto členov. Dôležitý je váš cieľ a prístup. Množstvo firiem volí bežné pohovory, ktoré síce nemusia viesť k nesprávnemu rozhodnutiu, no sú skôr povrchové a neprispejú k ďalšiemu napredovaniu vašich zamestnancov a celej spoločnosti. Príprava a priebeh tohto procesu môžu byť síce náročnejšie ako obyčajný pohovor, získate však vďaka nim cenné informácie. Tú náročnú časť však pokojne nechajte na nás!

Pre viac informácií nás kontaktujte TU.


Dokážeme Vám nájsť kvalitných zamestnancov

V prípade záujmu o spoluprácu nás, prosím, neváhajte kontaktovať!

Kontaktujte nás

Tento web používa súbory cookies - technológiu potrebnú pre vykonávanie analytiky, prieskumu užívateľov a zlepšovanie funkcií webstránky. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.